Παρατείνονται τα μέτρα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Αμφίπολης – Καβάλας, στο τμήμα, εντός σχεδίου της πόλης Ελευθερούπολης, λόγω εργασιών διαμόρφωσης πεζοδρομίων.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Της διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως αντικ. με την παράγραφο 9 του άρθρου 48 Ν.4313/2014,

2. Την υπ’ αριθ. 4420/23/2108493 από 21-10-2023 αναφορά του Τ.Τ. Καβάλας,

3. Το από 17-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου,

4. Την υπ’ αριθ. 2501/1/340-α από 23-10-2023 απόφαση μας,

5. Την υπ’ αριθ. 4420/24/922373 από 02-05-2024 αναφορά του Τ.Τ. Καβάλας,

6. Το υπ’ αριθ. 008688 από 30-04-2024 αίτημα παράτασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες που θα εκτελεστούν στην παρακάτω περιοχή.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Την παράταση της με α/α «4» απόφασης μας που αφορά την λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. Αμφίπολης-Καβάλας, εντός της πόλης της Ελευθερούπολης, στο τμήμα από τη χ/θ 43+050  (Φρίξου Παπαχρηστίδη-αρχή κατοικημένης περιοχής) μέχρι την χ/θ 43+630 (Φρίξου Παπαχρηστίδη-πιάτσα ταξί), συνολικού μήκους πεντακοσίων ογδόντα (580) μέτρων, και προς τις δύο κατευθύνσεις, λόγω εργασιών διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μέχρι και την Τρίτη (19-11-2024).

 

- Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιούνται εργασίες καταλαμβάνοντας τμήμα οδοστρώματος, πλάτους 2,5 μέτρα, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα αυτού, με το ελάχιστο πλάτος λωρίδας ανά κατεύθυνση να διαμορφώνεται από τα 3,25 (μέγιστο) έως τα 2,75 (ελάχιστο) μέτρα. Το μήκος των εργασιών δεν θα ξεπερνάει τα 50,00 μέτρα.

 

- Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και Μελέτη Προσωρινών Μέτρων Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας εκάστης ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας η εργοταξιακή σήμανση θα μετακινείται, καταλαμβάνοντας πλάτος 1,00 μέτρο από το οδόστρωμα με το υπόλοιπο τμήμα της οδού να παραδίδεται καθαρό από φερτές ύλες στη δημόσια κυκλοφορία.

 

2. Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την τοποθέτηση της εργοταξιακής σήμανσης η οποία θα τοποθετηθεί καθ’ όλο το 24ώρο, τη συντήρηση αυτής και τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση θα τοποθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» ως τροπ. και ισχύει, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνίων (ΦΕΚ 905 τΒ).

 

3. Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

 

4. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

(δελτίο Τύπου)