Αν και οι προσφορές έχουν ξεκινήσει νωρίτερα σε πολλά καταστήματα, αλλά και Online, ωστόσο η επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων 2023 είναι η Δευτέρα 10 Ιουλίου.

 

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις αγορές τους με μειωμένες τιμές, «τσεκάροντας», ωστόσο, για περιπτώσεις αισχροκέρδιας.

 

Μέχρι πότε οι θερινές εκπτώσεις 2023

 

Για πάνω από ένα μήνα θα μπορούν οι καταναλωτές να βρίσκουν ρούχα, είδη για το σπίτι, αθλητικα κτλ, με μειωμένες τιμές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, η περίοδος των καλοκαιρινών εκπτώσεων διαρκεί από την 10η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2023.

 

Να θυμίσουμε πως το καθημερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων δεν επηρεάζεται.

 

Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα - Το ωράριο

 

Οι εκπτώσεις φέρνουν και μία Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα μέσα στον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, στις 16 Ιουλίου όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν μπορούν να ανοίξουν το κατάστημά τους με συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας.

 

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι το εξής:

 

11:00 – 18:00

Προσοχή στις παγίδες των εκπτώσεων

 

Στις υποχρεώσεις του εμπόρου είναι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής να υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

 

Ως ανακοίνωση μείωσης τιμής, σύμφωνα με το κεφ. 2 παρ. 8 του νέου Κώδικα Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής (ΥΑ 35935/13-4-2023), είναι κάθε ανακοίνωση του επιχειρηματία ότι έχει μειώσει την τιμή για ένα προϊόν με την εξής μορφή:

 

- Είτε ποσοστού (%), π.χ. «20% έκπτωση».

 

- Είτε συγκεκριμένου ποσού, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».

 

- Είτε αναγραφή νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε. Η προηγούμενη τιμή μπορεί να εμφανίζεται σε διαγραμμένη μορφή π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ» ή «50 ευρώ 100 ευρώ».

 

 

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά.

 

Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

 

Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, καθώς οι κυρώσεις είναι βαριές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν το νόμο επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ.

 

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχτεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ.

πηγή: ieidiseis.gr