Ερώτηση στη Βουλή για τις προμήθειες των Τραπεζών για τη χρήση των χρεωστικών καρτών

 

Τους τελευταίους μήνες λόγω της επιβολής ελέγχου κεφαλαίων (capital controls) έχει καταστεί αναγκαία και κατά συνέπεια έχει αυξηθεί, η χρήση χρεωστικών καρτών στις εμπορικές συναλλαγές.

 

Οι επαγγελματίες καταβάλλουν προμήθεια στις τράπεζες για τη χρήση των χρεωστικών καρτών, που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 0,8% έως 1,2% επί της αξίας της συναλλαγής και ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης.

 

Το κόστος αυτό των τραπεζικών χρεώσεων είτε μετακυλίεται στον καταναλωτή, είτε όταν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω της φύσης της εμπορικής δραστηριότητας, περιορίζει σημαντικά το συμπιεσμένο έτσι κι αλλιώς ποσοστό κέρδους των εμπόρων.

 

Με δεδομένο ότι στις 9 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει σημαντικές μειώσεις στις προμήθειες αυτές, ο Βουλευτής Ν.Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος συνυπέγραψε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας να πληροφορηθεί αν έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία για την άμεση συμμόρφωση των τραπεζών στον Κανονισμό της ΕΕ.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Υπερβολικές προμήθειες τραπεζών για χρήση χρεωστικών καρτών

 

Τους τελευταίους μήνες λόγω της επιβολής ελέγχου κεφαλαίων έχει καταστεί αναγκαία και κατά συνέπεια έχει αυξηθεί η χρήση χρεωστικών καρτών στις εμπορικές συναλλαγές.

 

Εν μέσω αυτής της οικονομικής συγκυρίας και δεδομένης της σημασίας της χρήσης «πλαστικού χρήματος» στη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,  εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες για την χρήση χρεωστικών καρτών εξακολουθούν να είναι υψηλές.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μέσος όρος χρεώσεων κυμαίνεται από 0.8% - 1,2 % της αξίας της συναλλαγής ανάλογα με το τζίρο της επιχείρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προμήθεια για την απλή αυτή τραπεζική υπηρεσία δεν ενέχει κανένα κίνδυνο επισφάλειας για τις τράπεζες.

 

Σημειώνεται πως το κόστος των τραπεζικών χρεώσεων για τη χρήση χρεωστικών καρτών στις συναλλαγές συνήθως μετακυλίεται στον καταναλωτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό λόγω της φύσης της εμπορικής δραστηριότητας περιορίζει σημαντικά το συμπιεσμένο ποσοστό κέρδους των εμπόρων.

 

Σύντομα (στις 9 Δεκεμβρίου 2015) θα τεθεί σε πανευρωπαϊκή εφαρμογή το νέο νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες.

 

Ο παραπάνω Κανονισμός αφορά στα καταστήματα λιανικής και τις συναλλαγές σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώνει σημαντικά τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους εμπόρους καθώς οι τράπεζες δεν θα μπορούν να  χρεώνουν τα καταστήματα πάνω από 0,2% της αξίας της συναλλαγής για την αποδοχή χρεωστικής κάρτας.

 

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός:

 

Έχει γίνει η σχετική ενημέρωση και η κατάλληλη προεργασία έτσι ώστε να υπάρξει άμεση συμμόρφωση των τραπεζών στον υποχρεωτικό αυτό Κανονισμό;