Στις 18/11/2015 και ώρα 7μ.μ έγινε η συγκρότηση σε σώμα όπως προβλέπει το καταστατικό, του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερούπολης η οποία έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος   Τουφεξής Φώτιος

Α' Αντιπρόεδρος   Ρουσόπουλος Μεθόδιος

Β' Αντιπρόεδρος   Κρουστάλλης Ελευθέριος

Γενικός Γραμματέας   Μιχαλακίδης Γεώργιος

Ταμίας   Μελεμενίδου Ναυσικά

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων   Βογιατζής Νικόλαος

Έφορος Διαδικτύου - Προγραμμάτων ΕΣΠΑ-ΛΑΕΚ    Παπάς Βασίλειος

Ειδική Γραμματέας   Τάσου Παρασκευή

Έφορος Οργανωτικού   Μασάκας Γεώργιος

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                              

ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΦΩΤΙΟΣ