Επιβολή υγειονομικών μέτρων σε σμήνος ορνιθίων κρεατοπαραγωγής που είναι ύποπτο για μόλυνση με S. Enteritidis / S. Typhimurum αποφάσισε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δράμας της Περιφέρειας ΑΜΘ μόλις έφτασε στην υπηρεσία έγγραφο από ιδιωτικό εργαστήριο στο οποίο είχε απομονωθεί στους ελέγχους στέλεχος σαλμονέλας.

 

Με απόφασή της, η Κτηνιατρική Δράμας χαρακτήρισε το σμήνος με κωδικό ΔΡ52/2/Θ1/27-10-2015 που βρίσκεται στην εκμετάλλευση ορνιθίων κρεατοπαραγωγής ΦΕΝΔΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με κωδικό ΔΡ52/2 (οι εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται στην περιοχή ΑΔΡΙΑΝΗΣ του Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ και στην περιοχή « Γραμμές») ως ύποπτο προσβολής από σαλμονέλλα.

 

Στα μέτρα που επιβλήθηκαν είναι:

 

- απαγόρευση μετακίνησης των πουλερικών του παραπάνω σμήνους προς σφαγή, πριν την έκδοση του αποτελέσματος της οροτυποποίησης

 

-στην περίπτωση απομόνωσης των οροτύπων S. Enteritidis/ S. Typhimurium,το σμήνος επιβάλλεται να σφαγεί σε σφαγείο της Γαλάτιστας Χαλκιδικής στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας.

 

-ο επαναπληθυσμός του σμήνους επιτρέπεται να γίνει μετά την πάροδο 15 ημερών μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης, με πουλερικά που προέρχονται από σμήνη αναπαραγωγής αρνητικά για τους παραπάνω δύο ορότυπους.

 

Η απόφαση παύει να ισχύει μόλις κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της οροτυποποίησης και εφόσον δεν απομονωθούν οι ορότυποι S. Enteritidis/S. Typhimurium.