Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «BEHEALTH – Δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» τα οποίο είναι στρατηγικού χαρακτήρα και στοχεύει στην βελτίωση της συνεργασίας σε θέματα υγείας στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας, καθώς και στην αναβάθμιση των υποδομών στις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου που παρέχονται από κομβικές μονάδες περίθαλψης περιφερειακής εμβέλειας.

 

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιεί το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας στο πλαίσιο του έργου "BEHEALTH" είναι η διοργάνωση επίσκεψης στελεχών των εταίρων του έργου με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσης και καλών πρακτικών.

 

Συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στελεχών του Γ ενικού Νοσοκομείου Petrich MBAL "Rokfeler"και της αντίστοιχης υγειονομικής περιφέρειας της Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εργασίας θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος τηλεϊατρικής σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και στους επισκέπτες ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Petrich MBAL "Rokfeler" από την εταιρεία που έχει αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος.

 

Η έναρξη των εργασιών της επίσκεψης των εταίρων του έργου θα γίνει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 πμ στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου με το καλωσόρισμα της αποστολής των εταίρων του έργου από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Χρήστο Κοπατσάρη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια σύντομη παρουσίαση του έργου "BEHEALTH".