Ολοκληρώθηκε το πέμπτο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας, που αφορά τις επιχειρήσεις - μέλη του και αποτελεί δίμηνη έρευνα, με ερωτήσεις επικαιρότητας και ερωτήσεις αναφορικά με την πορεία των επιχειρήσεων.

 

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 355 επιχειρήσεων το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Καβάλας.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ικανοποιητική κρίνουν περίπου 5 στους 10 καβαλιώτες επιχειρηματίες, που συμμετείχαν στην έρευνα, την κατάσταση της επιχείρησης  τους για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, ενώ για το επόμενο εξάμηνο 4 στους 10  εκτιμούν πως η επιχείρηση τους θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα και 3 στους 10 διαβλέπουν χειροτέρευση της πορείας της.

 

 

 

Στην ερώτηση πως κρίνετε την κατάσταση της επιχείρηση σας το 44,7 % δηλώνει πως είναι ικανοποιητική, το 31,5 % κακή, ενώ το 21,1 % καλή.

 

Στασιμότητα, στα ίδια επίπεδα, βλέπει για το επόμενο εξάμηνο το 50,0 % των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην έρευνα,  το 13,2 % πιστεύει πως η κατάσταση των επιχειρήσεων του θα χειροτερεύσει ενώ το 36,8 % πιστεύει πως θα βελτιωθεί.

 

 

 

Αρνητικό το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων

 

Για το επόμενο δίμηνο το 77,0 % των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην έρευνα σχεδιάζει να διατηρήσει το προσωπικό που απασχολεί, το 11,0 % θα προχωρήσει σε απολύσεις και το 12,0 % θα κάνει προσλήψεις. Σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα απολύσουν  προσωπικό αυξήθηκε περίπου στο μισό ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα διατηρήσουν το προσωπικό μειώθηκε. Το ποσοστό των προσλήψεων αυξήθηκε.