Έκπτωση σε πολύτεκνους και τρίτεκνους, σε άτομα με αναπηρία, σε άνεργους και άπορους παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

 

Τα σχετικά δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις υπάρχουν παρακάτω:

https://deyakav.gr/apps/