Την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Καβάλας – Ξάνθης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023 αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας.

 

Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν για το τμήμα από τα Δημοτικά Κοιμητήρια έως την έξοδο Χαλκερού προς Καβάλα, λόγω εργασιών επέκτασης χαλύβδινου δικτύου φυσικού αερίου.

 

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι εργασίες θα εκτελούνται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Καβάλα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της αριστερής λωρίδας του ίδιου ρεύματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

 

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η σήμανση θα παραμένει και τις νυχτερινές ώρες.