Από την εισήγηση του 4ου θέματος της 21ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ, πληροφορούμαστε ότι είναι ζήτημα χρόνου η επικαιροποίηση της Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Παναγίας-Ποταμιάς Σκάλας Ποταμιάς- Χρυσής Αμμουδιάς. Αφού παραλάβουμε τη μελέτη θα προχωρήσουμε στην υποβολή αιτήματος με μια πληρέστερη πρόταση για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης.

 

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή σε ποιά κατάσταση βρίσκεται σήμερα η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων; Τι προβλήματα αντιμετωπίζει;

 

Ποιό είναι το ποσοστό των παραγόμενων λυμάτων που επεξεργάζεται; Υπάρχουν οικίες και επιχειρήσεις που δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο;

 

Λειτουργούν όλα τα τμήματα της μονάδας; Γίνεται επεξεργασία και ασφαλής εναπόθεση της λυματολάσπης?

 

Ποιό είναι το κόστος λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού?

 

Η πρόταση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση, αφορά έργο με το οποίο θα καλύπτονται οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των οικισμών (λόγω τουρισμού) για τα επόμενα πόσα χρόνια?

 

Ποιό είναι το προϋπολογιζόμενο ποσό που θα διεκδικήσετε? Ποιά τμήματα της μονάδας θα αναβαθμιστούν?

 

Ποιό θα είναι το κόστος λειτουργίας της ΕΕΛ και πόσο θα επιβαρύνει τους χρήστες συμπολίτες μας?

 

(δελτίο Τύπου)