Την παραίτηση της από τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας, ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Άννα Θυσιάδου.

 

Ανακοίνωση:

 

Ένας κύκλος κλείνει, ένας νέος ανοίγει.

 

Με συναισθήματα συγκίνησης, ευγνωμοσύνης, αλλά και περίσκεψης, αποχαιρετώ την «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» μετά από τρία έτη στην εκτελεστική της διοίκηση.

 

Από την πρώτη, μέχρι την τελευταία ημέρα εργάστηκα ακαταπόνητα έχοντας ως μόνη πυξίδα την υπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας και την αναβάθμιση των υποδομών

και υπηρεσιών της, ώστε να προαχθεί το δημόσιο συμφέρον και να ωφεληθούν οι τοπικές κοινωνίες. 

 

Συμπορευτήκαμε με ανθρώπους εντός και εκτός της εταιρείας σε δρόμους δύσβατους, νοικοκυρέψαμε ό,τι μπορούσαμε χρονικά και θέσαμε τις βάσεις, για να δρομολογηθούν τα υπόλοιπα.

 

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω ότι κατά τα τρία τελευταία έτη, δαπανήθηκαν για έργα υποδομής και συντήρησης το ποσό των 1.398.825,80 ευρώ για τον λιμένα «Απόστολος Παύλος» της Καβάλας, το ποσό των 60.151,13 ευρώ για τον λιμένα Ελευθερών και το ποσό των 222.373,00 ευρώ για τον λιμένα Κεραμωτής.

 

Στις 2/10/2019 ανέλαβα την εκτελεστική διοίκηση της εταιρείας έχοντας ταμειακά διαθέσιμο το ποσό των 4.448.395,00 ευρώ και παραδίδω έχοντας αυξήσει το ποσό αυτό κατά 1.683.851,00 ευρώ, ήτοι 37,85%, και συνολικά το ποσό των 6.123.246,00 ευρώ, παρόλο που και η «Ο.Λ.Κ. Α.Ε.» κλονίστηκε σοβαρά κατά τη διετία 2020 – 2022 από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του COVID-19.

 

Έχοντας υπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντα που η κυβέρνηση μου εμπιστεύθηκε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτήν την πορεία των τριών ετών.