Ο Δήμος Καβάλας  σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) σχεδίασε και υλοποιεί ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού, με σκοπό την αξιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων δημοτικών αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες, χωρίς τη συλλογή σε χωριστό ρεύμα, καταλήγουν συχνά στα κοινά απορρίμματα.

Η διαδικασία ξεκίνησε ήδη με την τοποθέτηση ειδικών κωδώνων συλλογής γυάλινων συσκευασιών σε επιλεγμένα δημοτικά σημεία. Στο πρόγραμμα της δράσης περιλαμβάνονται επαναλαμβανόμενες ενημερωτικές επισκέψεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μια εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου το μεσημέρι, ενώ η ενημερωτική εκστρατεία θα συνεχισθεί και την Τετάρτη.

Στη διάρκεια της ενημερωτικής δράσης τονίστηκε η αυξητική τάση που παρατηρείται στην αποκομιδή των γυάλινων συσκευασιών, καθώς σε απόλυτα νούμερα ποσοτήτων γυαλιού που έχει συλλεχθεί χωριστά, η Καβάλα σημειώνει την υψηλότερη τιμή στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Το γεγονός που φανερώνει την ανταπόκριση των επαγγελματιών στο πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού και την ευαισθητοποίησή τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία (μετά την τοποθέτηση των κωδώνων τέλος Μαρτίου αρχές Απριλίου 2015) από τις αποκομιδές γυαλιού στην περιοχή της Καβάλας από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο προκύπτει:

- Μέχρι 30/6/15     26,01 tn

- Μέχρι 31/7/15     38,11 tn    (αύξηση 12,10 tn

-Μέχρι 31/8/15     51,31 tn     (αύξηση 13,20 tn)

-Μέχρι 30/9/15     64,27 tn     (αύξηση 12,96 tn)