Ερώτηση εκτός ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου

 

Προς : κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου

            κ. Δήμαρχο Θάσου

            κ. Επικεφαλής  Αντιπολίτευσης

            κ. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

            κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

Θέμα: Κατασκευή αιθουσών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Λιμένα Θάσου.

 

 

Σε ορισμένα χωριά του νησιού μας όπου ο πληθυσμός αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της σχολικής στέγης θα το βρίσκουμε μπροστά μας καθώς οι απαιτήσεις θα μεγαλώνουν.

 

 

Η πρωτεύουσα του νησιού μας είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις.

 

 

Ενώ από το 2018 έχει ενταχθεί στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα η κατασκευή αιθουσών στο Γυμνάσιο - Λύκειο Λιμένα, προϋπολογισμού 170.000€ περίπου,

Μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αίθουσες αλλά κ οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν μείνει στη μέση.

 

 

Ρωτάμε την Δημοτική Αρχή:

 

- Αν έχει λάβει γνώση του ζητήματος;

 

- Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην χρηματοδότηση από την περιφέρεια;

 

- Αν ο εργολάβος έχει εγκαταλείψει το έργο, όπως ακούγεται και Αν αυτό έγινε από δική μας υπαιτιότητα ή όχι.

 

- Τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική αρχή ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή των αιθουσών σε εύλογο χρονικό διάστημα;

 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι                                                                                                                                                                           Χρυσάφης Νικόλαος                                                                                                                                                     Κυριατζίδου Χαρίκλεια                                                                                                                                       Λαμπρινίδης Λάμπρος      

 

(δελτίο Τύπου)