Στη πρόσληψη είκοσι υπαλλήλων προχωρά ο Δήμος Θάσου.

 

 

Ζητούνται οδηγοί απορριμματοφόρων Γ+Ε κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), οδηγοί απορριμματοφόρων (Γ' κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

 

 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει εξάμηνη σύμβαση εργασίας.

 

 

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67ετών.

 

 

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.