Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 ξεκίνησε η λειτουργία του νέο-παραδοθέντος χειρουργικού τραπεζίου Νευροχειρουργικής, το οποίο είναι πλήρως ηλεκτρονικό.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας προμηθεύτηκε το χειρουργικό τραπέζι  στα πλαίσια της δράσης "BEHEALTH – Στοχευμένες δράσεις για την βελτίωση της υγείας στην διασυνοριακή περιοχή" ως μέρος του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013.

 

Είναι κατάλληλο για νευροχειρουργικές επεμβάσεις καθώς και επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, και διαθέτει πλήρη εξοπλισμό και παρελκόμενα για τις επεμβάσεις αυτές.

 

Η επιφάνεια του είναι πλήρως ακτινοδιαπερατή και διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο τηλεχειριστήριο.