Το  Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Θεολόγων και Ιεροδιδασκάλων της Θράκης σε θέματα Θρησκευτικών, Θρησκευτικής Ετερότητας και Διαπολιτισμικής Θρησκευτικής Αγωγής, επ' αφορμή της λήξης του,  διοργανώνει  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

 

«Διαπολιτισμική θρησκευτική εκπαίδευση και ισλαμικές σπουδές: προκλήσεις και προοπτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη»

 

Οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2015 στο  ΙΜΑΡΕΤ της Καβάλας (Θ. Πουλίδου 30-32), με φορέα υποδοχής το Ερευνητικό Κέντρο ΜΟΧΑΜΕΤ ΑΛΙ (ΜΟΗΑ Research Center).

 

Στο Διεθνές Συνέδριο θα παρουσιασθούν τα πορίσματα του εν λόγω Προγράμματος και των επιμορφωτικών πρακτικών της διαπολιτισμικής θρησκευτικής αγωγής που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη διαθρησκειακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση.

 

Επιπροσθέτως, έγκριτοι καθηγητές της ημεδαπής και του εξωτερικού θα εισηγηθούν θέματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές για τις διαθρησκειακές και ισλαμικές ακαδημαϊκές σπουδές σήμερα.

 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την επιστημονική αιγίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με δικαιούχο την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Το Πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου φιλοξενείται στον ιστότοπο του προγράμματος religiouseduthraki.web.auth.gr, στον οποίο, μέχρι τις 05 Οκτωβρίου 2015, θα κατατίθενται on line και οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων να το παρακολουθήσουν.

 

Σημειωτέον ότι το Συνέδριο  θα είναι ανοιχτό μόνον σε όσους έχουν κάνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ και σε όλους τους Επιμορφούμενους Θεολόγους και Ιεροδιδασκάλους της Θράκης.