Το 2ο Γενικό Λύκειο Καβάλας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+«Μαθησιακή Κινητικότητα ΚΑ1», συμμετείχε με ομάδα τριών εκπαιδευτικών, σε επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας κατά το χρονικό διάστημα 05/09 - 10/09 2022, το οποίο κάλυψε την εξής θεματολογία: From Stem to Steam Education: a new learning approach (Μια νέα μαθησιακή προσέγγιση: από το STEM στο STEAM).

 

 

Στόχος του μαθήματος ήταν να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν και να επιταχύνουν τη μαθησιακή διαδικασία, εντάσσοντας στη διδασκαλία διαφορετικές μορφές τέχνης και ενεργής εμπλοκής τωνδιδασκομένων.

 

 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό επανεξετάζει τις συμβατικέςμεθόδους διδασκαλίας και τις εμπλουτίζει με τεχνικές που λαμβάνουν υπόψηστοιχεία όπως: φαντασία, δημιουργικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυσηπροβλημάτων, χειροτεχνία κτλ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οισυμμετέχοντες συμμετείχαν ενεργά στη δοκιμή και τον προβληματισμό για πολλές διαφορετικές τεχνικές.

 

 

Έμαθαν βιωματικά να σχεδιάζουν ένα μάθημα που συμπεριλαμβάνει διαφορετικές μορφές τέχνης μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις, προκειμένου να εμπλέξουν στη μαθησιακή διαδικασία μαθητές με διαφορετικούς τρόπους μάθησης ή μαθησιακές δυσκολίες.

 

(δελτίο Τύπου)