Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών Β΄ και Γ΄ Τάξης  Γυμνασίου καθώς και των μαθητών Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Λυκείου που επιθυμούν την εισαγωγή των παιδιών τους στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, να καταθέσουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του σχολείου το αργότερο έως την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14.00.

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 στις 10.00 π.μ. στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας.

 

Οι κενές θέσεις στις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Καβάλας είναι:

 

Β΄ Γυμνασίου: Εννέα / (09) μαθητές/τριες

Γ΄ Γυμνασίου: Τρεις (03) μαθητές/τριες

Α΄ Λυκείου: Επτά (07) μαθητές/τριες

Β΄ Λυκείου: Τέσσερις (04) μαθητές/τριες

Γ΄ Λυκείου: Τέσσερις (04) μαθητές/τριες

 

Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες θα εξετασθούν στα ακόλουθα μαθήματα:

 

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

β. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

ε. Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη μέσω της ιστοσελίδας του Σχολείου εδώ