Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΑΜΘ) επισκέφτηκε ο υποψήφιος βουλευτής Καβάλας με το Ποτάμι Γεώργιος Γκαϊντατζής.

 

Ο κ. Γκαιντατζής ενημερώθηκε για τα προβλήματα του κλάδου των Μηχανικών από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ-ΑΜΘ Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος του τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα του κλάδου εκτιμάται ότι είναι η έλλειψη έργων προς υλοποίηση τόσο από το δημόσιο τομέα, λόγω του περιορισμού των χρηματοροών για έργα ΕΣΠΑ, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα λόγω του περιορισμού των οικοδομικών δραστηριοτήτων.

 

Άλλα προβλήματα του κλάδου είναι η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις στην Πολεοδομία και το ασφαλιστικό καθώς 1 στους 2 μηχανικούς αδυνατεί να καταβάλλει τις εισφορές του.

 

Ο Γ. Γκαϊντατζής επισήμανε τη σταθερή υποστήριξή του στον κλάδο αφού ως καθηγητής σε Πολυτεχνική Σχολή συνεισφέρει στην εκπαίδευση των υποψήφιων μηχανικών και ανέφερε ενδεικτικές προτάσεις του Ποταμιού για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, όπως  την κατάργηση της πολεοδομίας και την μεταβίβαση της ευθύνης του έργου στον επιβλέπων μηχανικό, καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση έργων (e-πολεοδομία).