Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει το κυρίως έργο στην πλατεία Καπνεργάτη. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι υπόγειες εργασίες με την τοποθέτηση δικτύων και ακολουθεί η διαμόρφωση της πλατείας.

 

Μάλιστα όπως έχει δηλώσει στον KavalaNews 102,8 ο δήμαρχος Θόδωρος Μουριάδης το άγαλμα σύμβολο της πλατείας θα μετακινηθεί και από το κεντρικό σημείο που είναι σήμερα θα τοποθετηθεί στην άκρη της.

 

Η οδός Κασσάνδρου υπενθυμίζουμε πως θα μετατραπεί σε πεζόδρομο

 

Το έργο θα συνεχιστεί στην οδό Αβέρωφ η οποία επίσης θα γίνει πεζόδρομος.

 

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των δικτύων Κοινής Ωφελείας στην πλατεία Καπνεργάτη.

 

Οι επεμβάσεις που έχουν γίνει αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την αντικατάσταση παλιών δικτύων ενώ προστέθηκε και το δίκτυο φυσικού αερίου.