Την περίοδο από 18-3-22 έως 25-3-22 οι καθηγήτριες του σχολείου μας Όλγα Τζεβελεκίδου και Γεωργία Τριανταφυλλίδου ταξίδεψαν στη Λεμεσό της Κύπρου όπου παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο :Building a Positive Learning Enviroment- Classroom management, Communication skills - Effective Teaching and Learning.

 

Η συγκεκριμένη μετακίνηση έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + Δράση και με τίτλο « Προς ένα συμπεριληπτικό σχολείο».

 

Το 2ο Γυμνάσιο πραγματοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2021-2022 καθώς την ενδιάμεση σχολική χρονιά οι δράσεις Erasmus+ δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας.

 

Οι δύο εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο 6 ημερών  μαζί με εκπαιδευτικούς από άλλες 7 χώρες. Το σεμινάριο ήταν ένας συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων , δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών ώστε  να μεγιστοποιήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους καταστήσουμε πιο ενεργούς μέσα στην τάξη .

 

Δόθηκε βάση στην επίτευξη ενός θετικού κλίματος μέσα στην τάξη , στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, ρατσισμού και σχολικού εκφοβισμού. Πραγματοποιήθηκαν εξωτερικές δραστηριότητες που έδωσαν χρήσιμες ιδέες για εφαρμογή τους στην σχολική πραγματικότητα με στόχο την εξομάλυνση του ανταγωνιστικού κλίματος και την ελαχιστοποίηση των διακρίσεων.

 

Η συνεργασία με 21 άτομα από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές ειδικότητες και επίπεδα μαθητών σίγουρα αποτέλεσε πολύτιμη εμπειρία για την πολυπολυτισμική πραγματικότητα των τάξεων που καλούμαστε να διδάξουμε.

 

Μετά το πέρας της  κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των διδασκόντων του σχολείου μας τόσο για το περιεχόμενο του επιμορφωτικού σεμιναρίου όσο και για τις εμπειρίες της επιμόρφωσης

(δελτίο Τύπου)