Την Δευτέρα 21 Μαρτίου, στις 9.30 π.μ. στο Καθολικό της Μονής μετά την Θεία λειτουργία, παρουσία του Μητροπολίτη Δράμας Παύλου, η αδελφότητα της Μονής εξέλεξε νέα ηγουμένη.

 

Διεξαχθείσης ψηφοφορίας έλαβον η Μοναχή Αντωνίνη ψήφους 9 και η Μοναχή Θεοπίστη ψήφους 7.

 

Ηγουμένη εξελέγη η Μοναχή Αντωνίνη.

 

ΕΚ ΤΗΣ IΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ