Με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι συζητήσεις φούντωσαν μέσα στην τάξη μας, το Ε2 τμήμα του Δημοτικού Σχολείου Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Οι μαθητές αυθόρμητα άρχισαν να μπαίνουν στη θέση των συμμαθητών-συνομηλίκων τους στην Ουκρανία και στη Ρωσία.

 

Ήδη από άλλες τάξεις και από άλλα σχολεία είχαν ξεκινήσει αντιπολεμικές δράσεις. Αυτό ενέπνευσε τους μαθητές. Έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία ενός τραγουδιού.
 

Αρχικά καταγράφηκαν στο σχολείο διάφορες ιδέες, σκέψεις και συνθήματα. Ακολούθησε η προσπάθεια να δημιουργηθούν στίχοι με συγκεκριμένο αριθμό συλλαβών και κάποια ομοιοκαταληξία.

 

Η επεξεργασία γινόταν τα απογεύματα στα σπίτια και οι διορθώσεις το πρωί στο σχολείο. Οι λέξεις πήραν θέση η μία δίπλα στην άλλη και μαζί με την ολοκλήρωση των στίχων ήρθε αυθόρμητα και αναπάντεχα η πρότυπη σύνθεση της μουσικής από μαθήτρια του τμήματος.
 

Έτσι γεννήθηκε το τραγούδι "Σταματήστε τον πόλεμο, ακούστε τα παιδιά!".