Ο Δήμος Καβάλας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προώθηση των "καθαρών" μορφών μετακίνησης,  προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την περιοχή ευθύνης του.

 

Επιχειρώντας να εφαρμόσει πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού στην εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου, πραγματοποιεί την παρούσα έρευνα, προκειμένου να λάβει υπόψη τις προτιμήσεις των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής μας. 

 

 Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για έναν περισσότερο ορθολογικό σχεδιασμό στα παρακάτω πεδία:

 

- καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του Δήμου 

 

- διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων 

 

- διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων

 

"Για το σκοπό αυτό, απευθυνόμαστε στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου μας και βασιζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό με την συμπλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας", αναφέρει ο Δήμος Καβάλας. 

 

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα ΕΔΩ