Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας & Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης προέβη στην παρακάτω δήλωση σχετικά με τα μέτρα για τις μειώσεις φόρων και την ενίσχυση του εισοδήματος, στα οποία προχώρησε η ελληνική Κυβέρνηση ήδη από τη 1η Ιανουαρίου 2022:

 

«Όπως είχε ανακοινωθεί κατά τη ψήφιση του Προϋπολογισμού 2022 αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, η Ελληνική Κυβέρνηση υπό τη καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θέτει σε εφαρμογή μια ακόμη δέσμη μέτρων, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν μόνιμο χαρακτήρα, παρά το προσωρινό των δίδυμων κρίσεων που ταλανίζουν και την ελληνική οικονομία.

 

Στήριξη εισοδήματος:

 

- Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός κατά 2% και θα υπάρξει και νέα αύξηση εντός του 2022.

 

- Η προκαταβολή φόρου διαμορφώνεται από το 100% στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα σε μόνιμη βάση.

 

- Συνεχίζεται και για το 1ο εξάμηνο του 2022 η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στο τουριστικό πακέτο και στα γυμναστήρια.

 

- Μειώνεται στο 10% το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% όπου κυμαινόταν έως πέρυσι για όλους άνω των 29 ετών.

 

Στήριξη εργασίας και επενδύσεων:

 

-Μειώνεται ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων από το 24% στο 22%.

 

-Συνεχίζεται και για το 2022:

 

Η αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.

 

Η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

 

Μετασχηματισμός οικονομίας:

 

-Παρέχονται κίνητρα για συνενώσεις και συνεργασίες μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης επί του φόρου εισοδήματος, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2021 έχει μειωθεί κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου.

 

-Το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

 

Στήριξη νέων:

 

-Όσοι νέοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά ως εργαζόμενοι αποκτούν έναν "ατομικό κουμπαρά" και πλέον θα έχουν σημαντικό έλεγχο πάνω στη σύνταξή τους και στο τελικό της ύψος.

 

-Εφαρμόζεται το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο: Όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του έτους 2022, λαμβάνουν συνολικό ποσό ύψους 1.200 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης.

 

-Καταργείται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για νέους έως 29 ετών.

 

-Επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και αγρότες - μέλη συνεργατικών σχημάτων του έτους 2022». 

 

(δελτίο Τύπου – Γιάννης Πασχαλίδης)