Άρχισαν οι σωστικές εργασίες στο χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία» κτίριο διοίκησης («Παλατάκι») και στο χαρακτηρισμένο ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο» (κέλυφος και περιβάλλων χώρος) κτίριο («Μικρό Παλατάκι»), των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Λιμεναρίων Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΥΠΠΟΑ.

 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες θωράκισης στη στέγη, στα κουφώματα, στις πόρτες και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου και γίνονται με την επίβλεψη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Ξάνθης.