Προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Θάσου - Λιμεναρίων και στην Επ. Ο. Θάσου – Λιμεναρίων ανακοίνωσε η αστυνομία της Καβάλας.

 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν για το Σάββατο 27 Απριλίου 2024, λόγω τέλεσης ποδηλατικού αγώνα με την ονομασία «Ποδηλατικός Γύρος Θάσου».

 

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 26, 49, 52 και 109 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Την από 13-04-2024 επιστολή της Οργανωτικής Επιτροπής σχετικά με την τέλεση ποδηλατικού αγώνα με την ονομασία «Ποδηλατικός Γύρος Θάσου», ο οποίος πρόκειται να διεξαχθεί το Σάββατο (27-04-2024) από ώρα 12.00.

 

3. Την υπ’ αριθ. 0759  από 05-04-2024  έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

 

4. Την υπ’ αριθ. 4429/24/829604 από 22-04-2024 αναφορά του Α.Τ. Θάσου.

 

5. Την ανάγκη διασφάλισης ομαλής και ασφαλούς πραγματοποίησης του εν λόγω αγώνα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

1. Την αυστηρή τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. από τους συμμετέχοντες στον αγώνα καθ’ όλες τις κινήσεις τους από Ποτό μέχρι Σκάλα Ποταμιάς και συγκεκριμένα:

 

α) Στην Επ. Ο. Θάσου - Λιμεναρίων (από την εκκίνησή τους στον Ποτό μέχρι τα Λιμενάρια).

β) Στην Ε.Ο. Θάσου - Λιμεναρίων.

γ) Στην Περιφερειακή Οδό Θάσου (Λιμένα) και

δ) Στην Επ. Ο. Θάσου - Λιμεναρίων (στο τμήμα από περιφερειακή οδό Θάσου μέχρι Σκάλα Ποταμιάς.

 

2. Τη διακοπή κυκλοφορίας παντός οχήματος στην Επ. Ο. Θάσου - Λιμεναρίων, στο ρεύμα προς Λιμενάρια και συγκεκριμένα στο τμήμα από Σκάλα Ποταμιάς (κεντρική διασταύρωση) έως Ποτό, κατά την πραγματοποίηση του αγώνα ταχύτητας.

 

Οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου εδαφίου θα ισχύσουν τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα ταχύτητας (περίπου 13.00΄) και θα αρθούν μετά τη διέλευση και του τελευταίου ποδηλάτη.

 

3. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του αγώνα ταχύτητας στην Επ. Ο. Θάσου - Λιμεναρίων (από Σκάλα Ποταμιάς έως Ποτό), να μην επιτραπεί η είσοδος των ποδηλάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο οποίο θα διεξάγεται κανονικά η κίνηση των οχημάτων, λόγω μη ύπαρξης άλλης παρακαμπτηρίου οδού.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

 

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και της υποδείξεις του προσωπικού του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου.

-Οι ανωτέρω απαγορεύσεις – ρυθμίσεις δύναται να αρθούν νωρίτερα από την καθορισμένη κατά περίπτωση ώρα, μετά τη διέλευση του τελευταίου αθλητή και την άρση της υπάρχουσας σήμανσης.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την υλοποίησή της με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την τοποθέτηση της προβλεπόμενης από τον Κ.Ο.Κ. σήμανσης από τον οικείο Δήμο, σε συνεργασία με τους διοργανωτές της εκδήλωσης και το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.