Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας επισημαίνει ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.69136 (ΦΕΚ Β 5138/5-11-2011) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19», θεσπίστηκαν ειδικά μέτρα για τους εισερχόμενους  στο ιατρείο και λοιπούς φορείς ΠΦΥ, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ασθενών/επισκεπτών, όσο και των συνοδών τους. 

 

Ειδικότερα με την προαναφερθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκαν  τα εξής:

 

•          Επιτρέπεται ένας συνοδός /επισκέπτης ανά ασθενή.

 

•          Τήρηση της ελάχιστης απόστασης του (1,5) μέτρου με εξαίρεση τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.

 

•          Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια η ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό Covid-19.

 

•          Ο συνοδός του ασθενή εισέρχεται μετά από επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή PCR ή rapid test τελευταίου 48 ωρου.

 

Η πρόεδρος Αναστασία Αντωνίου 

 

Ο γραμματέας Αλέξης Πολίτης 

 

(δελτίο Τύπου)