Με παρέμβασή της η Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου ζητά την αρνητική γνωμοδότηση και απόρριψη της αίτησης για άδεια σε εταιρία μαρμάρου ώστε να προχωρήσει σε ερευνητικές εργασίες. 

 

Πρόκειται για την περιοχή «Μακρυά Ράχη» - «Λαγκάδες», όπου σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Κίνηση έχει χαρακτηριστεί καταφύγιο άγριας ζωής, καλύπτεται κατά 90% από ένα σπάνιο δάσος Αρκεύθου, ενώ αυτή η έκταση λειτουργεί σαν ένας τεράστιος συλλέκτης των νερών της βροχής. 

 

Αναλυτικά η παρέμβαση – ενημέρωση της Περιβαλλοντική Κίνησης Θάσου:

 

"Η αιτούμενη για την παραπάνω δράση περιοχή βρίσκεται στα όρια της Δ.Κ Λιμεναρίων και ανάμεσα στον οικισμό του Θεολόγου και την κορυφή του όρους Υψάριου ενώ φαίνεται πανοραμικά από τον παλιό βυζαντινό οικισμό του Κάστρου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. 

 

Έχει χαρακτηριστεί καταφύγιο άγριας ζωής ενώ έχει ενταχθεί στις ζώνες ειδικής προστασίας λόγω την σημαντικής παρουσίας του Χρυσογέρακου, του Μπούφου αλλά και του Σπιζαετού.

 

Η περιοχή καλύπτεται κατά 90% από ένα σπάνιο δάσος Αρκεύθου (Juniperus excelsa ) αλλά και άλλων 4 ειδών Juniperus με πολλά αιωνόβια δένδρα σπάνιας ομορφιάς ανάμεσά τους. Η βλάστηση νέων δένδρων πάνω στο δύσκολο ασβεστολιθικό έδαφος είναι έντονη και σχηματίζει νέες συστάδες του είδους. 

 

Τα δάση που σχηματίζονται από τον Άρκευθο η Αγριοκυπάρισσο μαζί με άλλα είδη Juniperusεντάσσονται στον τύπο οικότοπου προτεραιότητας της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ “Ενδημικά δάση της μεσογείου με Juniperus spp.” και προστατεύεται με το προεδρικό διάταγμα 67/81. Σποραδικά στις παρυφές του δάσους αυτού φυτρώνουν αρχέγονα δένδρα του είδους Ιταμος  (Taxus baccata) τα οποία είναι ηλικίας άνω των 1.000 ετών

 

Το δάσος αυτό έχει έκταση 8.000 στρεμμάτων και αποτελεί την μόνη πραγματικά παρθένα περιοχή του νησιού αφού δεν υπάρχουν δρόμοι και η πρόσβαση σε αυτή είναι δύσκολη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εκεί καμιά ανθρώπινη δραστηριότητα. 

 

Τα παραπάνω είναι μια μόνον πλευρά του λόγου της άρνησης μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα και όχληση στην παραπάνω περιοχή. 

 

Ο δεύτερος λόγος που ίσως είναι και σημαντικότερος είναι ότι όλη αυτή η έκταση λειτουργεί σαν ένας τεράστιος συλλέκτης των νερών της βροχής λόγω των έντονων ρηγματώσεων στα ασβεστολιθικά πετρώματα. 

 

Μεγάλες σχισμές  κατακρατούν κάθε σταγόνα  που πέφτει στην περιοχή που λειτουργεί σαν ένας τεράστιος συλλέκτης νερού 8.000 στρεμμάτων που συνεχώς εμπλουτίζει τις πλούσιες πηγές νερού των χωριών ΠαναγίαΠοταμιάΘεολόγου αλλά και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ολόκληρου του νησιού. Το τεράστιο ρέμα της Λαγκάδας ακόμα και με καταιγίδα δεν κατεβάζει σταγόνα νερό γιατί αυτό κατακρατείται από τις ρηγματώσεις.

 

Η αιτούμενη έκταση 254 στρεμμάτων για λατομική έρευνα (στην αρχή) θα ανοίξει για πρώτη φορά δρόμο προς το εσωτερικό αυτής της περιοχής και θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο το μοναδικό αυτό δάσος. Το ξύλο του αρκεύθου είναι πολύτιμο και περιζήτητο και η λαθροϋλοτομία θα είναι η μεγαλύτερη απειλή για το δάσος που τώρα προστατεύεται από το δύσβατο της περιοχής. 

 

Σήμερα λόγω της απουσίας υλοτόμησης που παλαιότερα γινόταν με τσεκούρια και μουλάρια η δύναμη των νέων δένδρων είναι μεγάλη και η βλάστηση σε πλήρη εξέλιξη.

 

Σαν γνώστες και άνθρωποι που έχουν κατανοήσει την σημαντικότητα της περιοχής κάνουμε έκκληση προς κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία να συμβάλει έτσι ώστε  το παρθένο αυτό δάσος να παραμείνει ανέγγιχτο και προστατευμένο

 

Το άγνωστο σε πολλούς αυτό δάσος και η ευρύτερη περιοχή ως τις κορυφογραμμές του Υψάριου ίσως είναι το πολυτιμότερο φυσικό στοιχείο που έχει το νησί μας.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους που συνοπτικά αναφέρουμε ζητάμε την αρνητική γνωμοδότηση και απόρριψη αυτής της αίτησης".

 

 Από το Δ.Σ. της Περιβαλλοντικής Κίνησης Θάσου   

η Πρόεδρος:  Οικονομίδου Ευαγγελία

 

(φωτογραφίες: Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου)