Μια δύσκολη Δευτέρα θα είναι η 2η μέρα Αυγούστου καθώς για όλη τη χώρα σύμφωνα με τον χάρτη Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται υψηλός και πολύ υψηλός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. 

 

Η Καβάλα, το Παγγαίο και ο Νέστος βρίσκονται στο πορτοκαλί δηλαδή στην κατηγορία 4 πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και η Θάσος στο κίτρινο στην κατηγορία 3 υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

 

Η πυροσβεστική υπηρεσία κάτω από αυτές τις συνθήκες συνιστά: 

 

Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως καθορίζονται στην παρούσα, τα οποία συμβάλλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της στους χώρους.

 

Απαγορεύεται:

 

Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών κλαδεμάτων πολυετών φυτειών χορτολιβαδικών εκτάσεων (και η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων 

 

Η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός αυτών 

 

Η τοποθέτηση, φύλαξη ή απόρριψη και καύση απορριμμάτων, αποβλήτων η ογκωδών αντικειμένων εντός αυτών 

 

Η καύση εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων 

 

Η καύση ανθρακοκαμίνων, ασβεστοποιίας και η εγκατάσταση εργαστηριακών συγκροτημάτων 

 

Το κάπνισμα μελισσών 

 

Το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους 

 

Οι θερμές εργασίες 

 

Η ρίψη βολών στα πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια 

 

Η καύση ειδών πυροτεχνίας και η ρίψη sky lanterns (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια) 

 

Η χρήση συσκευών έψησης 

 

Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό.

 

Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.

 

Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.