Μέτρα για την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη θερινή περίοδο, λαμβάνει το Λιμεναρχείο Καβάλας. Έτσι απαγορεύει την επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία σε συγκεκριμένα σημεία στην Αμμόγλωσσα της Κεραμωτής, αλλά και την προσόρμιση και αγκυροβολία πλοίων αναψυχής. 

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κεντρικό Λιμενάρχη Καβάλας, Αθανάσιο Βρύζα

 

Απαγόρευση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στην έμπροσθεν θαλάσσια και από ξηράς περιοχή στην θέση «Αμμόγλωσσα» της παραλίας Κεραμωτής, Δήμου Νέστου από το σημείο Α (φ=40° 51.444'Β λ=024° 41.322') έως σημείο Β (φ= 40° 51.267'Β λ=024° 41.272'Α) όπως αυτή εμφανίζεται στην συνημμένη απεικόνιση του Παραρτήματος αποφάσισε το κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. 

 

Η απαγόρευση ισχύει από 23/07/2021 έως 30/09/2021, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

 

Επίσης απαγορεύεται από 23/07/2021 έως 30/9/2021, η αγκυροβολία και η προσόρμιση πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών και επαγγελματικών), επαγγελματικών ημερόπλοιων, μικρών σκαφών και γενικά μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στην θαλάσσια περιοχή «Αμμόγλωσσα» της παραλίας Κεραμωτής, Δήμου Νέστου από το σημείο Α (φ=40° 51.444'Β λ=024° 41.322') έως σημείο Β (φ= 40° 51.267'Β λ=024° 41.272'Α) όπως αυτή εμφανίζεται στην συνημμένη απεικόνιση του Παραρτήματος, τηρουμένων των προβλεπομένων περιορισμών ως προς την κίνηση και κυκλοφορία.

 

Με την παρούσα υπενθυμίζεται η υποχρέωση του Δήμου Νέστου για την τοποθέτηση σημαντήρων επισήμανσης των ορίων μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις λουτρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός διοικητικής τους αρμοδιότητας καθώς και της κατάλληλης χερσαίας σήμανσης με αναφορά στην παρούσα απαγόρευση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

 

Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα των συντρεχουσών ποινικών και αστικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/73 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Δείτε το σημείο: