Ερώτηση προς το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας απευθύνει ο δημοτικός σύμβουλος της Λαικής συσπέιρωσης Χρήστος Ποτόλιας και ζητά περισσότερα τμήματα ένταξης στα σχολεία της Καβάλας. Συγκεκριμένα αναφέρει:

 

Αποδεδειγμένα η ύπαρξη και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης βοηθάει σημαντικά τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τους καθιστά σημαντικά λειτουργικότερους με τη χρήση του γραπτού λόγου και όχι μόνο, ιδιαίτερα μετά την ταλαιπωρία μαθητών, γονιών και δασκάλων, με το άνοιξε-κλείσε των σχολείων, την προβληματική έτσι κι αλλιώς εξ αποστάσεως διδασκαλία, γιατί η κυβέρνηση αρνήθηκε και αρνείται να πάρει μέτρα για τη διασφάλιση της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Παρά τη σημαντική τους συνεισφορά στην παιδαγωγική διαδικασία, τα Τμήματα Ένταξης στα Σχολεία του Δήμου σε κάθε περίπτωση είναι πολύ λιγότερα από τις ανάγκες.
 

 

Επομένως, απαιτείται η γενναία ίδρυση και λειτουργία τόσων τμημάτων όσα χρειάζονται για να καλυφτούν οι ανάγκες όλων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Ψηφίζουμε ΝΑΙ με την άνω τοποθέτηση για τα πρακτικά.

 

 

Καβάλα 23-07-2021
ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ