Ολοκληρώνεται στις 10 Ιουλίου η περίοδος υλοποίησης του έργου "CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT" που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως επικεφαλής εταίρο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας. 

 

Ως εταίροι, συμμετέχουν ο Δήμος Ξάνθης, ο Δήμος Κωστάντζας (Ρουμανία), η Νομαρχιακή Διοίκηση Χιλής (Sile - Τουρκία) καθώς και οργανισμοί από την Ουκρανία και την Αρμενία.

 

Tο έργο CERTOUR II είχε ως στόχο την από κοινού προώθηση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο του Τουρισμού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αναβαθμίζοντας τη διοικητική τους ικανότητα και προάγοντας τις δεξιότητες των εργαζομένων τους.

 

Το έργο σημείωσε σημαντική διάκριση μεταξύ των Πράξεων που υλοποιούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αφού αξιολογήθηκε ως ένα από τα δύο έργα που αποτελούν άριστες πρακτικές στον τομέα “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα” και παρουσιάστηκε σε διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο που οργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, καταρτίστηκαν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ενώ πάνω από 100 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του τουρισμού στις συμμετέχουσες χώρες, εφάρμοσαν πιλοτικά σύχρονα εργαλεία διοίκησης εξειδικευμένα στον Τουρισμό και προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και αναβαθμίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

 

Τέλος, μέσω των Δράσεων κατάρτισης, τις οποίες διοργάνωσε και συντόνισε το ΤΕΕ-ΑΜ, περισσότεροι από 180 νέοι επιστήμονες απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες πάνω σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και δημιούργησαν ένα διεθνές μητρώο μεντόρων, ικανών να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ στην εκπαίδευση του προσωπικού τους και την βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, Βότση 2 - Καβάλα, Τηλ. 251.027430.