Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας η πρόσληψη 10 ατόμων διάρκειας τεσσάρων μηνών για την περίοδο της αντιπυρικής προστασίας. 

 

Η επιλογή του εποχικού προσωπικού για την πυροπροστασία συμφωνήθηκε να γίνει διαπαραταξιακά ενώ οι προσλήψεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου