Από την Κυριακή (18/04) έως και το Σάββατο (24/04) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 4η κατά σειρά Learning Teaching Training Activity για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA229  “creating the basis forcoexistence, respect and cooperation”, με οικοδεσπότη  το  σχολείο “hristo botev primery school ”, πόλη Sliven – Βουλγαρίας, με θέμα "Famous People and Customs", και  με  συμμετέχουσες  χώρες την Βουλγαρία, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία και Ελλάδα.

 

H Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από το Γυμνάσιο της Κεραμωτής και ευχαριστεί το σχολείο υποδοχής, τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς,  για την πλήρη και άρτια διοργάνωση του προγράμματος της εικονικής μας επίσκεψης, την επιτυχή υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων μέσα σε κλίμα συνεργασίας και δημιουργικότητας και τέλος την σαφή ενίσχυση βασικών στόχων του διακρατικού project, όπως η βελτίωση ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής του διάστασης.

 

Δείτε Φωτογραφίες: