Από την Ιερὰ Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ανακοινώνεται το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ των Ιερών Ακολουθιών της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες τῆς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

1) Απὸ την ΚΥΡΙΑΚΗ τῶν ΒΑΪΩΝ έως και τὴν ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ, η έναρξη των απογευματινὼν Ιερών Ακολουθιών ορίζεται στις 6 το απόγευμα σε όλες τις Ενορίες. Στους ενοριακοὺς Ναοὺς της πόλεως της Καβάλας και των διοικητικὼν εδρὼν του Δήμου Νέστου, του Δήμου Θάσου και του πρώην Δήμου Φιλίππων παρέχεται ἡ δυνατότητα τελέσεως δύο (2) Ιερών Ακολουθιών με ώρες ενάρξεως της πρώτης στις 5 τὸ απόγευμα και της δευτέρας στις 7 το απόγευμα, με την διασφάλιση της αυστηράς τηρήσεως της κατὰ την 9ην βραδυνὴ απαγορεύσεως της κυκλοφορίας.

 

2) Κατὰ την ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ το Μυστήριο του ιεροὺ Ευχελαίου θα τελεσθὴ δύο φορὲς, αρχικά στις 12 το μεσημέρι καὶ κατόπιν στις 6 το απόγευμα. Η ιερὰ Ακολουθία του Όρθρου της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ θα ψαλή, κατὰ τα ειωθότα, το απόγευμα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ μετὰ το (απογευματινό) ιερὸ Ευχέλαιο.

 

Το απόγευμα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ, η ιερὰ Ακολουθία των ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ θα εκκινήση στις 5.30 μ.μ..

 

3) Το απόγευμα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, η ιερά Ακολουθία του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ θα εκκινήση στις 6 μ.μ.. Η Λιτάνευση του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ θα πραγματοποιηθὴ μόνον πέριξ των Ιερὼν Ναὼν. Αντίστοιχα η περιφορὰ του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καβάλας θα πραγματοποιηθή στις 4 το απόγευμα.

 

4) Οι πρωϊνὲς ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος : -Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες (Μεγ. Δευτέρα, Μεγ. Τρίτη & Μεγ. Τετάρτη) στις 7.30π.μ., -Θεία Λειτουργία Μεγάλης Πέμπτης στις 7 π.μ., -Αποκαθήλωση στις 8.30 π.μ., καὶ -Θεία Λειτουργία Μεγάλου Σαββάτου (πρώτη Ανάσταση) στις 7π.μ., κατὰ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως.

 

5) Το βράδυ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ θα τηρηθὴ το εξὴς Τυπικό:

 

8.10 μ.μ.: Έναρξη Ακολουθίας Παννυχίδος.

 

8.45 μ.μ.: «Δεύτε λάβετε φώς» απὸ Ωραίας Πύλης.

 

9.00 μ.μ.: Η τελετὴ της Αναστάσεως επι της εξέδρας εκτὸς του Ιεροὺ Ναού και η Απόλυση.

 

Λόγω των ιδιαζουσὼν και επικρατουσὼν εκτάκτων συνθηκὼν σε όλη την Περιφερειακὴ Ενότητα Καβάλας, η οποία ευρίσκεται ήδη υπὸ το καθεστὼς του «ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» με βεβαρυμένο επιδημιολογικὸ φορτίο και προς αποφυγὴ περαιτέρω συγχρωτισμοὺ και συνωστισμοὺ και προς αυστηρὴ τήρηση των υγιειονομικὼν δεδομένων για την αποφυγὴ διασπορὰς του κοροναϊοὺ η Ακολουθία του Όρθρου και της Πασχαλινὴς Θείας Λειτουργίας θα τελεσθοὺν το πρωΐ της Κυριακὴς του Πάσχα (2-5-2021) απὸ τις 7 π.μ.

 

Ο Μέγας Ἑσπερινὸς τοῦ Πάσχα 9 (της αγάπης) θα ψαλὴ σε όλες τις Ενορίες το απόγευμα της Κυριακὴς στις 6 μ.μ..

 

Ως προς την παρουσία των πιστών στις ιερές Ακολουθίες επισημαίνεται ότι θα εφαρμοσθοὺν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε :

 

Κατὰ την εισοδο στους Ιεροὺς Ναοὺς θα τηρήται η απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξὺ τους και σύμφωνα με την αναλογία του ενός (1) προσώπου ανὰ είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμὸ πιστὼν τα εκατὸν (100) πρόσωπα.

 

Οι πιστοί, κατὰ την διάρκεια της παραμονής τους στον Ιερὸ Ναό, υποχρεούνται να φέρουν διπλὸ προστατευτικὸ κάλυμμα προσώπου ὴ μονὴ μάσκα τύπου Ν95, την οποία θα ἀαφαιροὺν μόνον για την Θεία Μετάληψη.

 

Σε περίπτωση κατὰ την οποία ο αριθμὸς των πιστὼν υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο για τους εισερχομένους στους Ιεροὺς Ναούς, οι πιστοί δύνανται να παραμένουν στον προαύλειο χώρο και τηρώντας απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.

 

Ο φυσικὸς εξαερισμὸς των Ιερών Ναών είναι υποχρεωτικὸς κατὰ την διάρκεια όλων των Ιερὼν Ακολουθιὼν, ενὼ θα ενεργήται συχνὴ και σχολαστικὴ καθαριότητα των Ιερὼν Ναών, καθὼς και τακτικὴ απολύμανση των σημείων και των επιφανειὼν του Ιεροὺ Ναοὺ, όπου παρατηρείται συχνὴ πρόσβαση των πιστὼν.

 

Σύμφωνα, τέλος, με τις ειδικές οδηγίες της Ιεράς Συνόδου όλα τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους Καθεδρικούς, Μητροπολιτικούς, Ενοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ιδρυματικοὺς και άλλους Ιεροὺς Ναοὺς, τὰ Μητροπολιτικὰ και Ενοριακὰ Παρεκκλήσια και για τις Ιερὲς Μονὲς.