Με όραμα τη συνένωση των διαφορετικών συμφερόντων της Θάσου κάτω από μια κοινωνικά βιώσιμη ομπρέλα, επαγγελματίες του τουρισμού ενώθηκαν σε έναν κοινό σκοπό και δημιούργησαν το Δίκτυο Τουρισμού Θάσου (Tourism Network Thassos).

 

Στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση του τουριστικού προϊόντος του νησιού με βασικό οδηγό τον σεβασμό στο περιβάλλον το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή του εισοδήματος των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

 

Το Δίκτυο Τουρισμού Θάσου συστήνεται στην τοπική κοινωνία αλλά και στο ευρύ κοινό με την ιδρυτική του διακήρυξη ενώ επισημαίνεται ότι η τελική νομική μορφή του Δικτύου είναι υπό συζήτηση. 

 

Ακολουθεί το κείμενο της Ιδρυτικής διακήρυξης του Δικτύου. 

 

Το Δίκτυο Τουρισμού Θάσου γεννήθηκε κάτω από αυτές τις σκέψεις. Το όραμα είναι η συνένωση των διαφορετικών συμφερόντων της Θάσου κάτω από μια κοινωνικά βιώσιμη ομπρέλα. Η ύστατη γραμμή μας είναι ο σεβασμός στο  περιβάλλον του νησιού μας γιατί από αυτό αντλεί το 99% του πληθυσμού τους πόρους για να επιβιώσει. Όσοι συμφωνούν με αυτό το όραμα έχουν μια θέση στο Δίκτυο μας. Η τελική νομική μορφή του Δικτύου είναι ακόμα υπό συζήτηση.

 

Στη σημερινή αγορά ένας ανταγωνιστικός προορισμός προϋποθέτει  μια  συνειδητή και αποδοτική  ηγεσία που είναι σε θέση να  χαράξει μια βιώσιμη κατεύθυνση στον προορισμό.  

 

Αυτό προϋποθέτει την ίδρυση δικτύων που στέκονται πάνω από τα συμφέροντα των θεσμικών οργάνων διαχείρισης του προορισμού. Κύρια σε προορισμούς, όπως η Θάσος,  όπου το τελικό προϊόν είναι το αποτέλεσμα εκατοντάδων παικτών η ίδρυση δικτύων για τη διαχείριση και τον έλεγχο του προορισμού είναι απόλυτα απαραίτητη. Ένα τέτοιο Δίκτυο δεν χρειάζεται να είναι θεσμικό αλλά  να βασίζεται στους κοινούς στόχους των συμμετεχόντων μελών του. 

 

Η επιτυχία του Δικτύου εξαρτάται πάντα από τη μορφή της στρατηγικής σκέψης που το διακρίνει, τις οργανωτικές του δομές και πάνω από όλα το μεράκι και το σεβασμό των μελών του να παραδώσουν στα παιδιά τους ένα νησί στο οποίο θα μπορέσουν να κτίσουν το μέλλον τους και να είναι περήφανα για αυτό. Η τελευταία σκέψη μας οδήγησε και ένα από τα λογότυπα που δημιουργήσαμε.

 

Το Δίκτυο Τουρισμού Θάσου γεννήθηκε κάτω από αυτές τις σκέψεις. Το όραμα είναι η συνένωση των διαφορετικών συμφερόντων της Θάσου κάτω από μια κοινωνικά βιώσιμη ομπρέλα. Η ύστατη γραμμή μας είναι ο σεβασμός στο  περιβάλλον του νησιού μας γιατί από αυτό αντλεί το 99% του πληθυσμού τους πόρους για να επιβιώσει. Όσοι συμφωνούν με αυτό το όραμα έχουν μια θέση στο Δίκτυο μας. Η τελική νομική μορφή του Δικτύου είναι ακόμα υπό συζήτηση.

 

Τι είναι το Δίκτυο Τουρισμού Θάσου;

 

Σε κάθε περίπτωση το Δίκτυο θα είναι μια μη θεσμική οντότητα με τοπικό θασίτικο χαρακτήρα και με κεντρικό κίνητρο τον μετασχηματισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Το Δίκτυο θα εργάζεται στη βάση μιας αειφόρου ισορροπίας ανάμεσα στο περιβάλλον, στον τουρισμό και στις υπόλοιπες επαγγελματικές δραστηριότητες στο νησί. Βάση της συνεργασίας θα είναι  η εθελοντική εργασία των μελών του, οι οποίοι είναι κάτοικοι του νησιού και διαθέτουν αρκετές δεκαετίες τεχνογνωσία στον τομέα του τουρισμού. Στο Δίκτυο δεν έχουν θέση πολιτικά κόμματα και κομματικές επιρροές. Κέντρο βάρος της ηγετικής ομάδας είναι η ανάπτυξη και διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος του νησιού κάτω από αυστηρές περιβαλλοντικές προδιάγραφες. Το Δίκτυο θα στηρίζει τους θεσμικούς οργανισμούς στην δημιουργία και υλοποίηση μιας τουριστικής πολιτικής που θα στηρίζεται σε ένα στρατηγικό προγραμματισμό, στις νομοθετικές  προδιαγραφές, στην ψηφιοποίηση και ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα εξασφαλίζουν εισοδήματα για την τοπική κοινωνία. 

 

Οι Στόχοι του Δικτύου

 

►     Ανάπτυξη ενός τουριστικού οράματος για το νησί στη βάση ενός βιώσιμου διαχειριστικού προγράμματος που θα καλύπτει το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πεδίο.

►    Ένα καθημερινό καθήκον του Δικτύου θα είναι η αναζήτηση στρατηγικών συμμαχιών μέσα και έξω από τον τουρισμό και το νησί. Βάση των συμμαχιών θα είναι πάντα οι στόχοι του Δικτύου. 

►        Ηγετικό ρολό στο δρόμο για μια „smart Thassos Organisation“. Ανταλλαγή ιδεών στο θέμα «ψηφιακός τουρισμός». Οι επαναστατικές αλλαγές που αναμένονται στο τουριστικό τοπίο θα μας οδηγήσουν να ορίσουμε και να υλοποιήσουμε καινούργια στάνταρτ στο νησί.

►      Έρευνα και γνώση της αγοράς με στόχο τη διαμόρφωση καινούργιων προϊόντων.

►    Βοήθεια στην επικοινωνιακή εκστρατεία του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής κουλτούρας του νησιού.

►     Σχεδιασμός, ανάπτυξη και μάρκετινγκ ενός λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και συγκέντρωσης επιχειρηματικών πληροφοριών και δεδομένων 

►       Δημιουργία ψηφιακών παρατηρητήριων για τον έλεγχο και την καταγραφή της παραβατικότητας στο νησί

►        Τυποποίηση και επισήμανση (labeling) των τουριστικών προϊόντων  και της γαστρονομίας

►     Προώθηση διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως π.χ. η ενσωμάτωση της παιδείας στον  τουριστικό προϊόν. 

 

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι το βασικό δείγμα του Δικτύου Τουρισμού Θάσου δεν θα είναι μόνο η εμπορευματοποίηση του προορισμού  αλλά  κύρια το Δίκτυο θα είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών. Για αυτό θέλουμε να στήσουμε παρατηρητήρια.  Θα είμαστε οι δικηγόροι της παραγωγής της υπηρεσίας και όχι οι δικηγόροι των πωλήσεων. Μόνο με μια ανώτερη ποιότητα θα επιζήσουμε στο καταμερισμό εργασίας του μέλλοντος.

 

Με την σωστή ποιότητα θα βρούμε τον σωστό πελάτη. Εάν καταφέρουμε να κρατήσουνε ένα βιώσιμο περιβάλλον, να αναπτύξουμε ζωτικές τεχνογνωσίες και τουριστικές δεξιότητες για τη Θάσο τότε και μονό τότε θα προσφέρουμε μια διαχρονική  και αποδοτική υπηρεσία και στους κατοίκους του νησιού αλλά και στους πελάτες μας.

 

Δίκτυο Τουρισμού Θάσου

Tourism Network Thassos