Καλή χαρακτηρίζει την κατάσταση των δειγμάτων της χημικής ανάλυσης των θαλάσσιων υδάτων στο Νέο Λιμένα Θάσου, στις λιμενικές εγκαταστάσεις στο Βαθύ στην Παναγία και του παλιού λιμένα Θάσου. 

 

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Θάσου Δημήτρης Μανίτσας «Η παρακολούθηση της μικροβιολογικής και φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων αποτελεί κύριο μέλημα της Διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, με γνώμονα την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας».