Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Μακεδονίας Θράκης η προσφυγή του Δήμου Καβάλας κατά της απόφασης για σφράγιση του πάρκινγκ «Ροδόπη» στο κέντρο της πόλης. 

 

Η προσφυγή του Δήμου Καβάλας ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, με την οποία αποφασίστηκε η σφράγιση των εγκαταστάσεων του πάρκινγκ «Ροδόπη» οι οποίες λειτουργούσαν στο όνομα του μισθωτή. 

 

Από την Αποκεντρωμένη ΑΜΘ ανακοινώθηκε ότι: "Απορρίπτουμε την από 22-12-2020 προσφυγή του Δήμου Καβάλας κατά της υπ ́αρ. 202107/19453/10-12-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

 

Η απόφαση αυτή προσβάλλεται ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων".