Η εξέλιξη της ναυτιλιακής σύνδεσης της Θάσου με το ηπειρωτικό τμήμα του Νομού Καβάλας μέσα σε 60 χρόνια αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που παραθέτει ο Χριστόδουλος Γιάννογλου από τα Λιμενάρια. 

 

Δείτε τις φωτογραφίες