Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης των θυσιών των εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, που είναι οι  μεγάλοι πρωταγωνιστές  στον πόλεμο κατά του αόρατου εχθρού που λέγεται COVID-19, έλαβε την πρωτοβουλία και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Βουλευτή Π.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης Δημήτριο Βαρτζόπουλο,  προχώρησαν στην κατάθεση κοινής ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια.

 

Το θέμα της επερώτησης: « Θέσπιση νομοθετικής διάταξης για το χαρακτηρισμό του θανάτου ή της βαριάς αναπηρίας από κορωνοϊό των εργαζομένων στις Υγειονομικές και Προνοιακές Μονάδες ως εργατικό ατύχημα για την αποκατάσταση των οικογενειών τους».

 

Αναλυτικότερα, ο  Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας, ανέφερε στη σχετική ερώτησή του ότι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας επέδειξαν ηρωικό πνεύμα αλληλεγγύης  και με κίνδυνο της ζωής τους ρίχτηκαν στη μάχη κατά της ασθένειας που έχει σκοτώσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.  

 

Οι υγειονομικοί ρισκάρουν τη ζωή τους για να στηρίξουν την πατρίδα μας και να σώσουν τις ζωές των συμπολιτών μας με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και ευσυνειδησία, δυστυχώς όμως ο ύπουλος εχθρός αποδείχθηκε πολλές φορές πιο δυνατός με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ή να νοσήσουν βαρύτατα ιατροί και νοσηλευτές που βρίσκονταν στις επάλξεις του καθήκοντός τους προς την κοινωνία.

 

Στην εξαιρετικά κρίσιμη αυτή περίοδο είναι καθήκον της Πολιτείας να αναγνωρίσει εμπράκτως την προσφορά όλων αυτών των ηρώων που ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των οικογενειών των ανθρώπων που είτε χάθηκαν τόσο άδικα είτε νοσούν με βαριά αναπηρία εξαιτίας της νόσου, λειτουργώντας με αυτοθυσία για το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.

 

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, προτείνεται  η θέσπιση νομοθετικής διάταξης για τον χαρακτηρισμό του θανάτου ή βαριάς αναπηρίας από κορωνοϊό των εργαζομένων στις Υγειονομικές και Προνοιακές Μονάδες ως εργατικό ατύχημα, για την αποκατάσταση των οικογενειών τους, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς στον υγειονομικό πόλεμο κατά του κορωνοϊού.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

«1. Στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας εν γένει, οι οποίοι νόσησαν ή πάσχουν από βαριά αναπηρία από την νόσο COVID-19, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος και οι λεπτομέρειες καταβολής της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας.

 

2. Αποζημίωση δικαιούται, επίσης, η άμεση οικογένεια εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας εν γένει, που έχασαν την ζωή τους λόγω της νόσου COVID-19 ή επιπλοκών αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης και οι λεπτομέρειες καταβολής αυτής, η οποία εκδίδεται έως 10 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου.

 

3. Πέραν της προβλεπόμενης στην παρ. 2 αποζημίωσης, δύναται ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος ή του πάσχοντος με βαριά αναπηρία μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε οργανική θέση ανάλογη των προσόντων, που διαθέτει ο διοριζόμενος. Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα διορισμού.

 

4. Στην σύζυγο και στα ανήλικα τέκνα των θανόντων ή των πασχόντων με βαριά αναπηρία καταβάλλεται εφ’ όρου ζωής από τον e-ΕΦΚΑ τιμητική σύνταξη, το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής της οποίας προσδιορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται έως 10 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου.»

 

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, ο Βουλευτής υπέβαλε  ερώτημα, συνοδευόμενο από το σχετικό κείμενο αιτιολογικής έκθεσης, αν προτίθεται ο Υπουργός να προβεί σε θέσπιση σχετικής νομοθετικής διάταξης,  ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της ύστατης θυσίας των ανθρώπων αυτών.

 

(δελτίο Τύπου)