Επιστολή προς τον επικεφαλής της «Συμπαράταξης Πολιτών», Άρη Βέρρο και στους δύο δημοτικούς συμβούλους, Σωτήρη Σωτηριάδη και Νίκο Μουρτασάγα, απέστειλε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, Κωνσταντίνος Πεφάνης με αφορμή την αποχή από τις τελευταίες συνεδριάσεις του σώματος. Ο κ. Πεφάνης καλεί τον επικεφαλής και τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης να απαντήσουν άμεσα αλλιώς μπορεί να τεθού, σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής, κηρύχθούν έκπτωτοι. 

 

Η επιστολή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου:

 

«Διαπιστώνουμε ότι οι απουσίες σας από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο οποίο υποχρεούστε να παρευρίσκεστε ανελλιπώς, υπερβαίνουν το όριο που ορίζει το άρθρο 68 Ν. 3852/2010 καθώς και η παρ. 5 του άρθρου 33 του Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία «Δημοτικός σύμβουλος, που απουσιάζει αδικαιολόγητα, αν και προσκλήθηκε νόμιμα, από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος.»

 

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσχέρειες που έχουν επιφέρει τα επιβληθέντα έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας Covid στον τρόπο και τα μέσα διεξαγωγής και λειτουργίας των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, εντούτοις, είμαστε υποχρεωμένοι και υπό τις συνθήκες αυτές να λειτουργούμε και να επιτελούμε κατά νόμο τα καθήκοντά μας.

 

Για τον λόγο αυτόν σας δηλώνουμε ότι είμαστε στην διάθεση σας να παρέχουμε κάθε εφικτή διευκόλυνση με σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή σας στις συνεδριάσεις.

 

Περαιτέρω δε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις απόψεις σας για τις άνω διαπιστωθείσες συνεχείς απουσίες σας».

 

Αναμένεται η απάντηση της «Συμπαράταξης Πολιτών».