Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στο νησί της Θάσου ο ΔΕΔΔΗΕ. Οι διακοπές οφείλονται στην εκτέλεση απαραίτητων εργασιών στο νησί της Θάσου

Συγκεκριμένα 

 

Δευτέρα 25-01-2021.
• Από 08:00πμ έως 10:00πμ, Εργοστάσια μαρμάρων Χαριτόπουλου – Φιλιππίδη – Πασχάλη – Μάρμαρα Θάσου, Σκάλα Παναγίας – Παναγία, Σκάλα Ποταμιάς – Ποταμιά.

• Από 10:00πμ έως 12:00μμ, Πάνω περιοχή από Περιφερειακή Οδό Λιμένα – Παναγίας, Βιολογικός Λιμένα, Κοίνυρα, Αστρίς, Ποτός, Θεολόγος, Μάρμαρα Λασκαρίδη.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.
Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως και πριν.