Παρεμβάσεις που καλύπτουν εργαζόμενους, ανέργους, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, δανειολήπτες, ιδιοκτήτες ακινήτων.

 

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου δύνανται να τεθούν σε αναστολή εργασίας. Συνεπώς είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπό. Το συνολικό κόστος λογίζεται στα 675 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τον Νοέμβριο.

 

Σταϊκούρας: 800 ευρώ, αντί για 534 για όσους είναι σε αναστολή

 

Εκτός της επέκτασης του μέτρου ανακοινώνουμε και μία πρόσθετη επιλογή οικονομικής ενίσχυσης. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, μέχρι και χθες, που τίθενται σε αναστολή, θα λάβουν 800 ευρώ αντί για 534 ευρώ, υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή.

 

Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις

 

Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021. Η εν λόγω οφειλή θα δοθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο, ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον Μάιο του 2021 και έπειτα.

 

Αναστολή πληρωμής δόσεων φορολογικών οφειλών

 

Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της αντίστοιχης ρύθμισης.

 

Επεκτείνονται τα επιδόματα ανεργίας

 

Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατά δύο μήνες.

 

Μείωση ενοικίου για όσους μπαίνουν σε αναστολή

 

Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους.

 

Προσπάθεια για παράταση πληρωμής επιταγών

 

Επεξεργαζόμαστε και σύντομα θα ανακοινώσουμε νέο σχέδιο για την παράταση πληρωμής των επιταγών.