Ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει τους δημότες ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις δημοτικές υπηρεσίες έχουν αλλάξει. Τα νέα τηλεφωνικά νούμερα επικινωνίας είναι τα εξής: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
2513 500000

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
2513 500231
2513 500316

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2513 500300, 304, 305
2513500316
[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
2513 500303
2513 500316
[email protected]

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2513500310
[email protected]

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2513 500300
2513 500316

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
2513 500211, 212, 214, 335, 336
2513 500316
[email protected]

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500320, 321, 323
[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
2513502512
2513502527
[email protected]

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 503376
2513 503372
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
2513 503373, 374, 375
2513 503372
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2513 503348, 349
2513 503372
[email protected]

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΤΛ)
2513 500451, 452, 453
2513 500455
[email protected]

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2513 500165, 441, 442, 190
2513 500197
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2510 831604
2510 831604
[email protected]

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ"
2510 245812
2510 831604

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 831604
2510 831604

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ"
2510 223740
2510 831604

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2510 240983, 2510220876

 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
2513500400
2513500403
[email protected]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500400
2513 500177
[email protected]

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2510 240726

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ)
2510 241466

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
2510 227558

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2513 502500

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 500230
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
2513 500240
[email protected]

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2513 500228
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
2513 500250, 253
[email protected]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2513 502545, 500
2513 502527

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
2513 500260, 261
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
2513500257
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
2513 500254
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
2513500245, 246, 247
2513500248
[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2513 502543
2513 502527

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 500003
2513 500010
[email protected]

ΚΕΠ-ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
2513 503616, 619, 620
2513 503665
[email protected]

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
2513 500 001, 002, 004, 005, 006
2513 500010
[email protected]

ΚΕΠ ΚΡΗΝΙΔΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)
2513 502551, 553, 554, 555
2513 502550
[email protected]

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
2513 500150, 151, 152, 153, 154
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2513 500132
2513 500132
[email protected]

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
2513 500106, 107
2513 500106
[email protected]

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2513 500117
2513 500132
[email protected]

ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ
2513500132

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
2513500132

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2513 500114, 115
2513500 161
[email protected]

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
2513 500265
2513 500132
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2513 500118, 120, 122
2513500127, 2510 620869
[email protected]

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ
2510 391204
2510 391802

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
2510 611222
2510 611803

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2513 502517
2513 502519

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500124
2513500126, 2510 620886
[email protected]

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2513 502516, 500
2513 502527

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
2513 500130
2513 500130
[email protected]

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513500050
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
2513 500071, 72, 73, 74, 70
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
2513 500060, 61
[email protected]

 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
2513 500 055, 056, 057
2513500059
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500040, 41, 43, 45
[email protected]

 ΤΑΜΕΙΟ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)
2513 500047

ΤΑΜΕΙΟ Δ.Ε. ΚΡΗΝΙΔΩΝ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)
2513 502534
2513 500192

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)
2513 500391, 393
2513 500 394
[email protected]

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)
2510 831604
2510 831604

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2513 500080, 81, 82, 83, 85, 86
[email protected]

 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 

 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 503323
2513 503307
[email protected]

 ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
2513 503308
2513 503307
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2513 503326
2513 503307
[email protected]

 ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2513 503324
2513 503307
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
2513 503343
2513 503307
[email protected]

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 500385
[email protected]

 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2513 500370
[email protected]

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
2510 833506

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
2513 500386, 388, 389
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2513 500380, 381
2513500383
[email protected]

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
2513 500391, 393
2513 500394
[email protected]

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 500203
2513500201
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2513 500162, 163, 166, 167
2513500201
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
2513 500208
2513 500201
[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2513 500387
[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2513 502556

ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2513 502556

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2513 500202, 204, 206, 207, 210
2513500201
[email protected]

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ"
2510 831388
2510 831378
[email protected]

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 222119
2510 221963
[email protected]

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 220876
2510 220878
[email protected]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 600072
2510 247094
[email protected]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 620350
2510 620355
[email protected]

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500471, 472, 474, 475
2513 500478
[email protected]

 

ΔΟΜΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

2513 500165, 441, 442, 190
2513 500197
[email protected]
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500451, 452, 453, 454, 450
2513 500455
[email protected]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500400
2513 500403
[email protected]
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 240973
2510 240983
[email protected]
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 223344
2510 223351
[email protected]
ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2510 516162
2510 518088
[email protected]
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
2510 516661
2510 516497
[email protected]

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ευρωπαϊκός Αριθμός Άμεσης Δράσης

122
Α' Βοήθειες - Ασθενοφόρα
166
Αστυνομία - Άμεση Δράση
100
Δημοτική Αστυνομία
2513 500320 & 321
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας
2510 244444
Αναγγελία Πυρκαγιάς
199
Λιμεναρχείο Καβάλας
2510 223716, 2510 224472
2510 223628
Βλάβες Ηλεκτροφωτισμού
2513 500254
Βλάβες ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης
2510 250693