Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους παραγωγούς ελαιόλαδου της Π.Ε. Καβάλας πως σήμερα απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη το νέο μέτρο (Μ21) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που αφορά στην έκτακτη και προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται

ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 σε ποσό που προβλέπεται να ανέλθει σε 126,3 εκ. ευρώ.

 

Στις επιμέρους συναντήσεις που είχε με τον Υπουργό, ο Βουλευτής είχε θίξει πολλάκις  πως οι Έλληνες παραγωγοί, λόγω των συνεπειών της πανδημίας αλλά και για την αποφυγή υψηλής αποθεματοποίησης ενόψει της νέας συγκομιδής, διέθεσαν το προϊόν τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, να υπάρξει ουσιαστικός κίνδυνος στη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας λόγω έλλειψης ρευστότητας.

 

Ο Υπουργός, αναγνωρίζοντας την εξέχουσα σημασία του ελαιολάδου, ως εθνικού - στρατηγικού προϊόντος για τον πρωτογενή τομέα και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών της πατρίδας μας, σε όρους απασχόλησης (αριθμού γεωργών/γεωργικών εκμεταλλεύσεων), όγκου/αξίας παραγωγής και εξαγωγών, καθώς και το γεγονός ότι έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία ποικιλοτρόπως (διαταραχές στον εφοδιασμό, διασυνοριακούς και εγχώριους περιορισμούς διακίνησης προϊόντων, κλείσιμο εστίασης, πτώση τουρισμού, κλπ.) με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της τιμής διάθεσής του, αποφάσισε τη στήριξη των παραγωγών - κατά κύριο επάγγελμα γεωργών - από το νέο Μέτρο του ΠΑΑ.

 

Ειδικότερα, το νέο μέτρο (Μ21) θα αφορά σε περίπου 145 χιλιάδες κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι ως τέτοιοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019) και είχαν δηλώσει στο ΟΣΔΕ (έτους 2019), καλλιέργεια ελιάς (ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης).

 

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη ενίσχυση, που προβλέπεται να χορηγηθεί στους δικαιούχους, ανέρχεται σε 126,3 εκατομμύρια ευρώ και αφορά κατ’ αποκοπή εφάπαξ ποσό σύμφωνα με τις ακόλουθες κλάσεις (με βάση την έκταση που αυτοί εμπίπτουν, αθροιστικά για ελιά ελαιοποιήσιμη ή/και διπλής κατεύθυνσης):

 

 α) 0 έως 1 εκτάριο: 300 ευρώ, β) 1 έως 1,5 εκτάριο: 600 ευρώ, γ) 1,5 έως 3 εκτάρια: 1.100 ευρώ, δ) 3 έως 5 εκτάρια: 1. 600 ευρώ, ε) 5 έως 7 εκτάρια: 2.000 ευρώ, στ) 7 έως 10 εκτάρια: 2.500 ευρώ, ζ) 10 έως 15 εκτάρια: 3.000 ευρώ, η) 15 έως 20 εκτάρια: 3.500 ευρώ, θ) > 20 εκτάρια: 4.000 ευρώ.

 

Σημειώνεται ότι, εφόσον το νέο μέτρο λάβει την σχετική έγκριση της Ε.Ε., η ένταξη των δικαιούχων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δηλώνει: «Ευχαριστώ τον Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη, ο οποίος ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των παραγωγών ελαιολάδου, προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να στηριχθεί ακόμη μία παραγωγική ομάδα του τόπου μας. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα παραγωγής έμπρακτα!»