Νέο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα 600 ωρών  στη «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ σε Διαπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»  θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης  του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,με  τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης).

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδίκευσης σε εν ενεργεία  εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν να διαχειριστούν διαπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά  όσους: α) ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να  ενισχύσουν τη διαπολιτισμική ετοιμότητα, β)εμπλέκονται ή προτίθενται να εμπλακούν στον τομέα της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας είτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γ) απασχολούνται σε κέντρα φιλοξενίας, τάξεις υποδοχής και ένταξης προσφύγων ή μεταναστών μαθητών.

 

Η υποβολή των αιτήσεων  λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες