Μετά την απόφαση έγκρισης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ ΑΑΠ/248/25-10-2018), προέκυψε η ανάγκη για παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων για όρια αρτιότητας και παρεκκλίσεων, τα οποία ισχύουν σε τουριστικά καταλύματα σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές.

 

Η Πολεοδομία (ΥΔΟΜ) του Δήμου Καβάλας απηύθυνε εγγράφως σχετικά ερωτήματα στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2019, κρατώντας στο μεταξύ σε αναμονή αιτήματα μηχανικών και πολιτών για την έκδοση οικοδομικών αδειών στα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα, μέχρι να λάβει διευκρινιστικές απαντήσεις.

 

Η εξέλιξη αυτή έχει λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην απρόσκοπτη επενδυτική δραστηριότητα και έχει προκαλέσει την αποστολή εξώδικων διαμαρτυριών προς την ΥΔΟΜ Καβάλας για την άρνηση της υπηρεσίας να προχωρήσει σε εγκρίσεις αιτούμενων οικοδομικών αδειών.

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, έπειτα από συναντήσεις και διαβουλεύσεις για τα εν λόγω ζητήματα με συναδέλφους μηχανικούς της ΥΔΟΜ Καβάλας, της ΥΔΟΜ Παγγαίου και της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας, απέστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Δημήτρη Οικονόμου, στην οποία εξηγήθηκαν αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους είναι εντελώς απαραίτητη η οριστική διευκρίνιση των αναφερόμενων ζητημάτων.

 

Οφείλουμε να επισημάνουμε πως άμεσα, εντός 3 εργάσιμων ημερών, η αρμόδια Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, απάντησε στα ερωτήματα, διευκρινίζοντας εγγράφως στην ΥΔΟΜ Καβάλας ότι:

 

- ο παράκτιος χώρος της Θάσου εντάσσεται στις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές και ο υπόλοιπος χώρος στις Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

- τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 14 για τη σημειακή χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αποτελούν ρυθμίσεις που είναι δεσμευτικές και αμέσως εφαρμοστέες με κανονιστική ισχύ.

 

- τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 για τη Χωρική Οργάνωση των υπόλοιπων παράκτιων ζωνών αποτελούν κατευθύνσεις προς τον υποκείμενο σχεδιασμό.