Ανοικτά για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος παραμένουν 11 προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.  Ειδικότερα τα ανοιχτά Προγράμματα προς υποβολή αιτήσεων είναι:

 

Τίτλος                                                                                                                        
Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών       22/07/2020
Πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 Ανέργων ηλικίας 18-29 ετών                            22/07/2020
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω                                          15/07/2020
Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών                        15/07/2020
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) 15/07/2020
Πρόγραμμα Attica Publishing                                                                                     07/07/2020
Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στην Ήπειρο                              19/06/2020
Πρόγραμμα Απασχόλησης σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης                          05/06/2020
Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας                                  23/07/2019
Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας                                               14/02/2019
Πιλοτικό Πρόγραμμα Ελευσίνας                                                                              26/11/2018