Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε μεταξύ άλλων βουλευτών και ο βουλευτής Καβάλας Ηλίας Ιωαννίδης  με θέμα « Εφαρμογή της Ελληνοαλβανικής Συμφωνίας για την έρευνα,  εκταφή, ταυτοποίηση και ταφή των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτών στην Αλβανία κατά τον ελληνοιταλικό πόλεμο 1940-41».

Για την αντιμετώπιση του συγκερκριμένου προβλήματος η ελληνική πλευρά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια  με βασικό στόχο την αποκατάσταση της υπόψη εθνικής και ιστορικής εκκρεμότητας και την αποτίμηση φόρου τιμής στους πεσόντες ήρωες του Έπους του 1940 – 41. Στο πλάισιο των ανωτέρω προσπαθειών η χώρα μας έχει ενεργοποιήσει και εκπληρώσει τα απαιτούμενα από την ισχύουσα διακρατική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί από τα κοινοβούλια των  δύο κρατών. Ταυτοχρόνως δε, έχει προχωρήσει έγκαιρα στο σχεδιασμό για την κατά το δυνατό ταχύτερη εκκίνηση και εκτέλεση του συνόλου των απαιτουμένων εργασιών, τόσο για την εκταφή των πεσόντων στρατιωτικών, όσο και για την κατασκευή των δύο στρατιωτικών κοιμητηρίων.

Δυστυχώς, παρά την άμεση ανταπόκριση της ελληνικής πλευράς, υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες από την κυβέρνηση της γείτονος χώρας, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην επιβράνδυση των ανωτέρω διαδικασιών. Το ΥΠ.ΕΘ.Α.  θα θέσει το θέμα ως βασικό ζήτημα σε όλες τις διμερείς επαφές των Υπουργών Άμυνας.Άμυνας.